हेला अनुभव गरिरहेका वा यसका साक्षी बनिरहेका मानिसहरूका लागि सुरक्षा उपायहरू

Ripped paper divider effect Abstract background image
Heading graphics background

हेला अनुभव गर्दा विचार गर्नुपर्ने 5 कुराहरू

  1. सुरुमा सुरक्षा: आफ्नो प्रवृत्तिमा विश्वास राख्नुहोस् र आफ्नो वरपरको निर्धारण गर्नुहोस्। तपाईं असुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ र सक्षम हुनुहुन्छ भने, त्यस क्षेत्रबाट पर जानुहोस्।
  2. धैर्य रहनुहोस्: गहिरो श्वास लिनुहोस्, आँखाको सम्पर्क सीमित गर्नुहोस् र निष्पक्ष शारीरिक भाषा कायम राख्नुहोस्।
  3. आवाज उठाउनुहोस् (सुरक्षित रूपमा गर्न सकिन्छ भने): धैर्य र दृढ आवाजमा शारीरिक सीमा स्थापित गरि उनीहरूको व्यवहार र टिप्पणीहरूको खण्डन गर्नुहोस्.
  4. तत्कालीन समर्थन खोज्नुहोस्: नजिकका मानिसहरूलाई समर्थन वा हस्तक्षेप गर्न अनुरोध गर्नुहोस्।
  5. भावुक समर्थन खोज्नुहोस्: तपाईं सुरक्षित महसुस गर्नुभएपछि, के भएको थियो भन्ने बारे कसैसँग कुरा गर्नलाई समय लिनुहोस्। याद राख्नुहोस् कि यो तपाईंको गल्ती होइन र तपाईं एक्लो हुनुहुन्न। ”
Heading graphics background

तपाईंले हेलाको साक्षी बनिरहनुभएको छ भने मद्दत गर्ने 5 तरिकाहरू

  1. पाइला चाल्नुहोस्: लक्षित व्यक्ति कहाँ पहुँच गर्नुहोस्, आफ्नो परिचय दिई समर्थन प्रस्ताव गर्नुहोस्
  2. सक्रिय रूपमा सुन्नुहोस्: कुनै पाइला चाल्नुअघि सोध्नुहोस् र लक्षित व्यक्तिका इच्छाहरूलाई कदर गर्नुहोस्। आवश्यक परेमा अवस्थालाई निरीक्षण गर्नुहोस्.
  3. आक्रामकलाई बेवास्ता गर्नुहोस्: आफ्नो विचारशीलताको उपयोगका साथ आफ्नो आवाज, शारीरिक भाषा वा अवरोधहरू प्रयोग गरी अवस्थालाई साम्य बनाउने प्रयास गर्नुहोस्।
  4. साथ दिनुहोस्: अवस्था गम्भीर भएमा, लक्षित व्यक्तिलाई सो स्थान छाड्नमा तपाईंसँग सहभागी हुन बोलाउनुहोस्।
  5. भावुक समर्थन प्रस्ताव गर्नुहोस्: लक्षित व्यक्तिलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ भनी सोधेर मद्दत गर्नुहोस्। उनीहरू अब के गर्न चाहन्छन् भनी पत्ता लगाउनमा मद्दत गर्नुहोस्।

This resource is available in printable form: