हेला अनुभव गरिरहेका वा यसका साक्षी बनिरहेका मानिसहरूका लागि सुरक्षा उपायहरू

हेला अनुभव गर्दा विचार गर्नुपर्ने 5 कुराहरू

1. सुरुमा सुरक्षा: आफ्नो प्रवृत्तिमा विश्वास राख्नुहोस् र आफ्नो वरपरको निर्धारण गर्नुहोस्। तपाईं असुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ र सक्षम हुनुहुन्छ भने, त्यस क्षेत्रबाट पर जानुहोस्।

2. धैर्य रहनुहोस्: गहिरो श्वास लिनुहोस्, आँखाको सम्पर्क सीमित गर्नुहोस् र निष्पक्ष शारीरिक भाषा कायम राख्नुहोस्।

3. आवाज उठाउनुहोस् (सुरक्षित रूपमा गर्न सकिन्छ भने): धैर्य र दृढ आवाजमा शारीरिक सीमा स्थापित गरि उनीहरूको व्यवहार र टिप्पणीहरूको खण्डन गर्नुहोस्.

4. तत्कालीन समर्थन खोज्नुहोस्: नजिकका मानिसहरूलाई समर्थन वा हस्तक्षेप गर्न अनुरोध गर्नुहोस्।

5. भावुक समर्थन खोज्नुहोस्: तपाईं सुरक्षित महसुस गर्नुभएपछि, के भएको थियो भन्ने बारे कसैसँग कुरा गर्नलाई समय लिनुहोस्। याद राख्नुहोस् कि यो तपाईंको गल्ती होइन र तपाईं एक्लो हुनुहुन्न। ”

तपाईंले हेलाको साक्षी बनिरहनुभएको छ भने मद्दत गर्ने 5 तरिकाहरू

1. पाइला चाल्नुहोस्: लक्षित व्यक्ति कहाँ पहुँच गर्नुहोस्, आफ्नो परिचय दिई समर्थन प्रस्ताव गर्नुहोस्

2. सक्रिय रूपमा सुन्नुहोस्: कुनै पाइला चाल्नुअघि सोध्नुहोस् र लक्षित व्यक्तिका इच्छाहरूलाई कदर गर्नुहोस्। आवश्यक परेमा अवस्थालाई निरीक्षण गर्नुहोस्.

3. आक्रामकलाई बेवास्ता गर्नुहोस्: आफ्नो विचारशीलताको उपयोगका साथ आफ्नो आवाज, शारीरिक भाषा वा अवरोधहरू प्रयोग गरी अवस्थालाई साम्य बनाउने प्रयास गर्नुहोस्।

4. साथ दिनुहोस्: अवस्था गम्भीर भएमा, लक्षित व्यक्तिलाई सो स्थान छाड्नमा तपाईंसँग सहभागी हुन बोलाउनुहोस्।

5. भावुक समर्थन प्रस्ताव गर्नुहोस्: लक्षित व्यक्तिलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ भनी सोधेर मद्दत गर्नुहोस्। उनीहरू अब के गर्न चाहन्छन् भनी पत्ता लगाउनमा मद्दत गर्नुहोस्।

Join Our Movement

By providing your name and email address, you are signing up to receive emails from Stop AAPI Hate and its founding partners. You can unsubscribe at any time.