เคล็ดลับเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ประสบหรือเป็นพยานในความเกลียดชัง

5 สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อประสบความเกลียดชัง (การล่วงละเมิด)

1. ปลอดภัยไว้ก่อน: เชื่อในสัญชาตญาณของคุณและประเมินสภาพแวดล้อมรอบตัว หากรู้สึกไม่ปลอดภัย ให้ถอนตัวออกจากพื้นที่หากทำได้

2. ใจเย็น: หายใจเข้าลึก ๆ พยายามอย่าสบตา และทำตัวให้เป็นปกติ

3. พูดออกมา (ถ้าคุณทำได้อย่างปลอดภัย): ใช้น้ำเสียงที่สุขุมและหนักแน่น เว้นระยะห่างจากผู้โจมดี และบอกให้เขาหยุดพฤติกรรมและความคิดเห็นที่ล่วงละเมิดคุณ

4. ขอความช่วยเหลือทันที: ขอให้ผู้เห็นเหตุการณ์ช่วยเหลือหรือแทรกแซง

5. ขอความช่วยเหลือทางจิตใจ: เมื่อคุณรู้สึกปลอดภัย ให้หาเวลาติดต่อกับใครสักคนเพื่อพูดคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้น จำไว้ว่าไม่ใช่ความผิดของคุณและคุณไม่ได้อยู่คนเดียว

5 วิธีช่วยเหลือหากคุณเป็นพยานในความเกลียดชัง (การล่วงละเมิด)

1. ดำเนินการ: เข้าหาบุคคลที่เป็นเป้าหมาย แนะนำตัว และให้การช่วยเหลือ

2. ตั้งใจฟัง: สอบถามก่อนดำเนินการใดๆ และเคารพในความประสงค์ของบุคคลที่เป็นเป้าหมาย เฝ้าสังเกตสถานการณ์หากจำเป็น

3. อย่าสนใจผู้โจมตี: ใช้ดุลพินิจ พยายามคลี่คลายสถานการณ์โดยใช้เสียง ภาษากาย หรือการดึงดูดความสนใจ

4. ร่วมมือ: หากสถานการณ์บานปลาย ให้เชิญบุคคลที่เป็นเป้าหมายถอนตัวออกมาพร้อม ๆ กับคุณ

5. เยียวยาจิตใจ: ช่วยเหลือบุคคลที่เป็นเป้าหมายโดยการถามถึงความรู้สึก ช่วยเหลือพวกเขาค้นหาสิ่งที่ต้องการทำต่อไป

Join Our Movement

By providing your name and email address, you are signing up to receive emails from Stop AAPI Hate and its founding partners. You can unsubscribe at any time.