เคล็ดลับเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ประสบหรือเป็นพยานในความเกลียดชัง

March 2021
Ripped paper divider effect

5 สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อประสบความเกลียดชัง (การล่วงละเมิด)

1. ปลอดภัยไว้ก่อน: เชื่อในสัญชาตญาณของคุณและประเมินสภาพแวดล้อมรอบตัว หากรู้สึกไม่ปลอดภัย ให้ถอนตัวออกจากพื้นที่หากทำได้

2. ใจเย็น: หายใจเข้าลึก ๆ พยายามอย่าสบตา และทำตัวให้เป็นปกติ

3. พูดออกมา (ถ้าคุณทำได้อย่างปลอดภัย): ใช้น้ำเสียงที่สุขุมและหนักแน่น เว้นระยะห่างจากผู้โจมดี และบอกให้เขาหยุดพฤติกรรมและความคิดเห็นที่ล่วงละเมิดคุณ

4. ขอความช่วยเหลือทันที: ขอให้ผู้เห็นเหตุการณ์ช่วยเหลือหรือแทรกแซง

5. ขอความช่วยเหลือทางจิตใจ: เมื่อคุณรู้สึกปลอดภัย ให้หาเวลาติดต่อกับใครสักคนเพื่อพูดคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้น จำไว้ว่าไม่ใช่ความผิดของคุณและคุณไม่ได้อยู่คนเดียว

5 วิธีช่วยเหลือหากคุณเป็นพยานในความเกลียดชัง (การล่วงละเมิด)

1. ดำเนินการ: เข้าหาบุคคลที่เป็นเป้าหมาย แนะนำตัว และให้การช่วยเหลือ

2. ตั้งใจฟัง: สอบถามก่อนดำเนินการใดๆ และเคารพในความประสงค์ของบุคคลที่เป็นเป้าหมาย เฝ้าสังเกตสถานการณ์หากจำเป็น

3. อย่าสนใจผู้โจมตี: ใช้ดุลพินิจ พยายามคลี่คลายสถานการณ์โดยใช้เสียง ภาษากาย หรือการดึงดูดความสนใจ

4. ร่วมมือ: หากสถานการณ์บานปลาย ให้เชิญบุคคลที่เป็นเป้าหมายถอนตัวออกมาพร้อม ๆ กับคุณ

5. เยียวยาจิตใจ: ช่วยเหลือบุคคลที่เป็นเป้าหมายโดยการถามถึงความรู้สึก ช่วยเหลือพวกเขาค้นหาสิ่งที่ต้องการทำต่อไป